• 0118 - 794514
eo0-_facebook_1490351090848.jpg

Wat doen wij zoal als gastouderbureau?

 • Hulp bij het vinden van een geschikte gastouder voor uw kind
 • Minimaal twee keer per jaar een bezoek van uw bemiddelingsmedewerker aan de opvanglocatie
 • Het uitvoeren van de jaarlijkse Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid
 • Periodieke evaluatie van de opvang door de bemiddelingsmedewerker met de ouders en gastouder
 • Jaarlijks een overzicht van alle opvanguren en vergoedingen waarmee u de ontvangen kinderopvangtoeslag kunt verantwoorden aan de Belastingdienst
 • Kassiersfunctie: factureren voor vraagouders en uitbetalen aan gastouders
 • Controle op geldigheid van documenten van de gastouder (geldig diploma, certificaat EHAK, VOG, legitimatiebewijs)
 • Jaarlijks organiseren van een herhalingsdag voor Eerste Hulp Aan Kinderen en Bedrijfshulpverlening
 • Indien nodig, verzorging van inschrijving van de gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen
 • Professionele ondersteuning en begeleiding van de gastouder bij pedagogische uitdagingen
 • Periodieke nieuwsbrief waarin allerlei actuele onderwerpen worden behandeld
Zoete Inval footer

ontwerp & realisatie: Mecano.nl creatieve communicatie