• 0118 - 794514

Protocollen

In onze protocollen staat beschreven hoe onze gastouders met bepaalde zaken betreft de opvang dienen om te gaan. Elk jaar worden deze protocollen besproken, herzien en zo nodig bijgesteld.

Ook ons privac beleid wordt ieder jaar opnieuw bekeken en zo nodig herzien.

    

Zoete Inval footer

ontwerp & realisatie: Mecano.nl creatieve communicatie