Huishoudelijk reglement

Binnen ons huishoudelijk reglement staan onze huisregels beschreven. Deze worden jaarlijks herzien en zo nodig eerder aangepast.

Protocollen en privacy

In onze protocollen staat beschreven hoe wij met bepaalde zaken betreft de opvang omgaan. Elk jaar worden deze protocollen herzien en zo nodig bijgesteld.

In ons privacy beleid staat hoe wij met de privacy van ouders, verzorgers en kinderen omgaan. Ook dit plan wordt ieder jaar opnieuw bekeken en herzien.