• 0118 - 794514

GGD Inspecties

Kinderopvangvoorzieningen en gastouders in Zeeland moeten zich houden aan regels. De inspecteurs van de GGD controleren of dat ook gebeurt. De overheid stelt kwaliteitseisen aan kindercentra. Die gaan over personeel, groepsgrootte en de inrichting van de accommodatie. Maar ook is er toezicht op pedagogische kwaliteiten, ouderinspraak en het klachtenbeleid.

6pz logo ggd
Zoete Inval footer

ontwerp & realisatie: Mecano.nl creatieve communicatie