• 0118 - 794514

Huishoudelijk reglement

Binnen ons huishoudelijk reglement staan onze huisregels beschreven. Deze worden jaarlijks herzien en zonodig eerder aangepast.

 

Protocollen en privacy

In onze protocollen staat beschreven hoe wij met bepaalde zaken betreft de opvang omgaan. Elk jaar worden deze protocollen herzien en zonodig bijgesteld.

In ons privacy beleid staat hoe wij met de privacy van ouders, verzorgers en kinderen omgaan. Ook dit plan wordt ieder jaar opnieuw bekeken en herzien.

 

     

Zoete Inval footer

ontwerp & realisatie: Mecano.nl creatieve communicatie