Ouders kunnen zich per mail of telefonisch aanmelden bij Gastouderbureau De Zoete Inval met een vraag om informatie. Daarnaast kunnen zij het intakeformulier opsturen om een afspraak te maken voor een vrijblijvend, persoonlijk gesprek om zich te oriënteren op de mogelijkheden voor opvang. Een bemiddelingsmedewerkster van De Zoete Inval maakt vervolgens een afspraak voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek komen de specifieke wensen van de ouders en de mogelijkheden van het gastouderbureau aan de orde. Ook wordt nog aanvullende informatie verstrekt over gastouderopvang in het algemeen en de werkwijze van Gastouderbureau De Zoete Inval in het bijzonder.

Overeenkomst ouders en GOB

Als de ouders gebruik willen gaan maken van de diensten van het gastouderbureau (GOB), wordt er een overeenkomst gemaakt op basis van de door de ouders verstrekte gegevens over de opvangwensen. Deze wordt samen met de ouder(s) besproken en door beiden ondertekend. Hierna gaat het GOB op zoek naar een geschikte gastouder voor hen.

Kennismakingsgesprek

Als er een geschikte kandidaat gastouder is gevonden door het GOB, krijgen de ouders een profielschets van deze gastouder en haar gezin en wordt er een afspraak gemaakt om kennis te maken met elkaar. Dit gebeurt in het huis van de gastouder zodat de ouders weten waar hun kind(eren) zal worden opgevangen. Eventueel kan er een bemiddelingsmedewerkster aanwezig zijn bij dit gesprek.
Het doel van dit gesprek is het uitspreken van wensen en verwachtingen en de wijze waarop de opvang zal plaatsvinden; een bemiddelingsmedewerkster van De Zoete Inval zal enkele dagen na dit gesprek informeren naar de bevindingen bij zowel vraagouders als gastouder.

Overeenkomst ouders en gastouder

Is het kennismakingsgesprek voor beide partijen positief verlopen, dan wordt vervolgens de overeenkomst tussen vraagouder en gastouder in drievoud opgesteld en door alle partijen ondertekend (vraagouder, gastouder, bemiddelingsmedewerkster van het GOB). Bijzondere afspraken kunnen in deze overeenkomst worden meegenomen. De startdatum voor de opvang is inmiddels bekend en de opvang wordt eventueel voorafgegaan door een wenmoment. Dit wordt onderling door ouder(s) en gastouder geregeld.

Contact tijdens de opvangperiode

Ongeveer 3 maanden na de eerste opvangdag neemt de bemiddelingsmedewerkster van het GOB contact op met vraag- en gastouder. Na ongeveer 6 maanden volgt er een 2e evaluatie. Natuurlijk is er tussendoor altijd de mogelijkheid om met elkaar een gesprek te plannen als daar aanleiding toe is. Ook hierna blijft er contact tussen ouders en GOB middels een nieuwsbrief en een jaarlijkse evaluatie. Ouders kunnen ten alle tijde zelf contact opnemen met het GOB bij vragen en/of problemen.

* Als de eerste kennismaking niet leidt tot een “koppeling” zal er vanuit Gastouderbureau De Zoete Inval tot 3 maal toe een poging worden ondernomen om te komen tot het gewenste resultaat. Daarna zal er bekeken worden of er een bijdrage in de kosten wordt gevraagd.