Wij hebben gekozen om binnen ons kinderdagverblijf te werken met 1 verticale groep. Dat zijn 12 kinderen per dagdeel met 2 leidsters of maximaal 16 kinderen per dagdeel met 3 leidsters. Wij houden ons aan de vereiste BKR (Beroepskracht-Kind leidster- Ratio) zoals door de Branchevereniging Kinderopvang en de Wet IKK wordt verplicht.

Per dag bekijken we gericht met welke kinderen we individueel of in kleine groepjes (per leeftijd/ ontwikkelingsniveau/ interesse) gaan werken om activiteiten te doen, te slapen en te spelen. Op deze manier zijn we wel 1 groep maar wordt er steeds goed gekeken per kind naar de behoeften en wensen van dat kind. Omdat wij ook werken met stagiaires en vrijwilligers is het mogelijk om op deze manier onze kleinschaligheid te behouden. De Zoete Inval zet geen stagiaires, vrijwilligers of assistent leidsters formatief in.

Omdat De Zoete Inval over een zeer ruime locatie en buitenruimte beschikt, kunnen wij ook inderdaad als 1 groep, meerdere kleine groepjes en individueel met de kinderen werken. Wij hebben 3 aparte slaapkamers waarin maximaal 4 kinderen tegelijk slapen. Deze ruimte is zo ingedeeld dat de kinderen elkaar niet zien tijdens hun slaapje. Alle ruimtes binnen ons kinderdagverblijf zijn ruim en rustig.

Ons uitgangspunt is kwaliteit van opvang bieden aan deze groep met kinderen. Als basis kijken wij altijd naar het individuele kind met zijn of haar wensen, behoeften en kunnen. Veiligheid en vertrouwen van het kind staan voorop.

Daarnaast zullen wij kijken naar hoe we de ontwikkeling van het kind kunnen stimuleren op zo’n manier, dat deze aansluit bij hun leeftijd en kunnen. Op een positieve manier (competent gericht werken), zullen wij het kind laten ervaren wat zij (al) kunnen en waar zij goed in zijn. D.m.v. de observatie methode ‘Kijk’ kunnen wij de ontwikkeling van het kind objectief in kaart brengen en zo de begeleiding en verzorging aanpassen op het juiste niveau voor het kind.

Elk kind heeft een eigen mentor en zij is verantwoordelijk voor de uitvoering van observatie en het volgen van de ontwikkeling voor het kind. Tevens is zij aanspreekpunt voor en naar ouders.