In dit beleidsplan laten wij u kennis maken met het pedagogische beleid van kinderdagverblijf De Zoete Inval. Wij beschrijven welke mogelijkheden we creëren en bieden voor de ontwikkeling van persoonlijke en sociale competenties van de kinderen. Ook wordt de wijze waarop wij de sociale en emotionele veiligheid van kinderen waarborgen beschreven, evenals de manier waarop wij normen en waarden aan hen overdragen. Maar vooral beschrijven wij wat wij zien als de meerwaarde van kleinschalige kinderopvang, hoe we deze vormgeven in een veilige omgeving en met welke activiteiten we dat doen.

In dit plan treft u aan:

  1. Uitgangspunten
  2. Pedagogische visie
  3. De ontwikkeling van kinderen
  4. Omgang bijzonderheden ontwikkeling kind en probleem signalering
  5. Veiligheid, gezondheid en welzijn
  6. De vertaling naar de praktijk