Kwaliteit van opvang kinderdagverblijf

Binnen ons kleinschalige kinderdagverblijf staat de kwaliteit van zorg en de veiligheid van het kind bovenaan. Naast de eisen die de Wet IKK stelt voor alle kind centra in Nederland, vinden wij het belangrijk om altijd goede zorg te leveren en waar nodig te verbeteren. Hieronder kunt u lezen wat wij doen aan het behouden van onze kwaliteit binnen ons kinderdagverblijf.

 • Ons kinderdagverblijf is geheel ingericht conform de eisen Wet IKK. De buitenplaats is veilig afgesloten.

 • Onze pedagogisch medewerkers hebben allemaal een afgerond diploma passend bij het werk in de kinderopvang.

 • Alle medewerkers zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag.

 • Er is altijd een pedagogisch medewerker aanwezig die in het bezit is van een geldig certificaat Eerste Hulp Aan Kinderen en Bedrijfshulpverlening.

 • We werken met een vier ogen principe, dit houdt in dat er buiten de breng- en haalmomenten om altijd 2 medewerkers op de groep staan of er is een achterwacht die dan ten alle tijden direct beschikbaar kan zijn.

 • Onze medewerkers volgen jaarlijks een herhaling Eerste Hulp Aan Kinderen en Bedrijfs Hulp Verlening.

 • Wij voeren jaarlijks een Risico Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid uit. Ook worden onze brandmeldinstallatie en brandblussers ieder jaar gecontroleerd.

 • 1 keer per jaar worden wij onverwachts gecontroleerd door de GGD.

 • Wij werken met de observatie methode Kijk! en onze medewerkers zijn hierin geschoold.

 • Wij handhaven onze opgestelde protocollen, denk daarbij aan hygiëne, ziekte, veiligheid en voedselbereiding.

 • Jaarlijks vragen wij ouders om een tevredenheidsonderzoek in te vullen.

 • Elke 8 weken vindt er een teamoverleg plaats waarin wij onder andere evalueren over de gang van zaken in de opvang, de werkwijze van de medewerkers en andere beleidszaken.

 • Onze Ouder Commissie komt ieder kwartaal bij elkaar, de directie van het kinderdagverblijf sluit minimaal 1x per jaar aan.