Protocollen

In onze protocollen staat beschreven hoe onze gastouders met bepaalde zaken betreft de opvang dienen om te gaan. Elk jaar worden deze protocollen besproken, herzien en zo nodig bijgesteld.

Ook ons privacy beleid wordt ieder jaar opnieuw bekeken en zo nodig herzien.