Wat doen wij zoal als gastouderbureau?

 • Hulp bij het vinden van een geschikte gastouder voor uw kind

 • Minimaal twee keer per jaar een bezoek van uw bemiddelingsmedewerker aan de opvanglocatie

 • Het uitvoeren van de jaarlijkse Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid

 • Periodieke evaluatie van de opvang door de bemiddelingsmedewerker met de ouders en gastouder

 • Jaarlijks een overzicht van alle opvanguren en vergoedingen waarmee u de ontvangen kinderopvangtoeslag kunt verantwoorden aan de Belastingdienst

 • Kassiersfunctie: factureren voor vraagouders en uitbetalen aan gastouders

 • Controle op geldigheid van documenten van de gastouder (geldig diploma, certificaat EHAK, VOG, legitimatiebewijs)

 • Jaarlijks organiseren van een herhalingsdag voor Eerste Hulp Aan Kinderen en Bedrijfshulpverlening

 • Indien nodig, verzorging van inschrijving van de gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

 • Professionele ondersteuning en begeleiding van de gastouder bij pedagogische uitdagingen

 • Periodieke nieuwsbrief waarin allerlei actuele onderwerpen worden behandeld