Het pedagogische doel van De Zoete Inval is dat kinderen, in samenspraak met ouders, in een veilige vertrouwde en stimulerende omgeving kunnen opgroeien en ontwikkelen. Door het aan bieden van veiligheid, geborgenheid en vertrouwdheid kunnen de kinderen in hun eigen tempo opgroeien en daarbij hun eigen mogelijkheden ontdekken. De gastouder heeft hierin een begeleidende, verzorgende en ontwikkelingsgerichte taak. Kinderen worden daarbij geaccepteerd zoals ze zijn. Het individuele kind is de basis van ons handelen.

Pedagogische visie

Gastouderopvang is een bijzondere vorm van kinderopvang. Het is flexibele, kleinschalige opvang in een huiselijke omgeving, bedoeld voor kinderen tussen de 10 weken en 13 jaar. Voor gastouderopvang kan kinderopvangtoeslag aangevraagd worden.

Gastouderopvang kent verschillende vormen van opvang: gastouderopvang, thuisopvang en Franchise opvang:

Bij gastouderopvang wordt het kind opgevangen bij de gastouder thuis en doet mee aan het ‘gewone’ dagelijkse leven.
Thuisopvang is opvang in de meest vertrouwde omgeving: in het huis van de ouder(s). Een thuisopvangmedewerker neemt de zorg en aandacht van het kind over en volgt het eigen ritme.
De Franchise formule is een franchisesysteem dat gastouders in staat stelt zelfstandig ondernemer te worden in de kinderopvang. De Zoete Inval is de franchisegever.

Visie op de gastouder

Als eerste moeten gastouders en de opvanglocatie voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen. Omdat De Zoete Inval grote waarde hecht aan de pedagogische kwaliteit van de opvang hebben we de grondhouding van een gastouder als volgt gedefinieerd:

De gastouder heeft respect voor en houdt rekening met de diverse sociale en culturele achtergronden van kinderen en ouders. De gastouder weet een vertrouwensrelatie met kinderen en ouders op te bouwen en in stand te houden. Ze informeert ouders correct over alle zaken die voor het kind van belang zijn. De gastouder is in staat met kinderen en ouders een gelijkwaardige samenwerkingsrelatie aan te gaan en respecteert en bewaakt de grenzen van de gastouderopvang. De gastouder is toegankelijk voor ouders en kan met vragen en opmerkingen omgaan. De gastouder is voor ouders “partner in de opvoeding”.

De ontwikkeling van kinderen

Kinderen hebben een eigen persoonlijkheid en temperament, waarmee ze in hun eigen tempo de wereld ontdekken. Kinderen zijn van binnenuit gemotiveerd tot ontwikkeling.

De gastouder respecteert de eigenheid van de kinderen. In de visie van De Zoete Inval is het voor kinderen en hun ontwikkeling van belang dat zij, ook al op jonge leeftijd, met elkaar spelen. Een gastouder biedt kleinschalige, huiselijke opvang. Zij biedt de kinderen de mogelijkheid om vanuit de sociale relaties persoonlijke en sociale competenties te ontwikkelen en normen en waarden eigen te maken.

Elk kind ontdekt in een eigen tempo hoe de wereld in elkaar zit door het opdoen van allerlei ervaringen. De gastouder biedt daartoe, in aansluiting op de ontwikkeling van de kinderen, mogelijkheden voor uitdaging, verwondering, ontdekken en genieten.

Om ervoor te zorgen dat de kinderen zich zo veilig voelen dat zij deze ontwikkelingen door kunnen maken, zorgt de gastouder voor het bieden van geborgenheid en structuur. Ook werkt zij samen met de ouders. Zij wordt graag geïnformeerd over bijzonderheden in het leven van de kinderen zodat ze hen zo goed mogelijk leert begrijpen en kan aansluiten bij de gewoonten van thuis.

Waarden en normen

Waarden en normen bepalen wat we belangrijk vinden en bepalen de manier waarop we ons leven inrichten. De gastouder is zich bewust van de waarden en normen die zij zelf heeft en die ze belangrijk vindt en is in staat deze over te dragen. Hier valt te denken aan, je aan regels en afspraken houden, respect hebben voor anderen, beleefd zijn, samen delen, samen spelen, anderen geen pijn doen.

De gastouder is zich ervan bewust dat er andere waarden en normen kunnen spelen in de opvang van een gastkind. Zij zal dit anders-zijn respectvol benaderen en stelt zich open om aspecten uit de cultuur van het kind op te nemen in de dagelijkse opvang.