Omdat we ons beleid graag afstemmen

Met als uitgangspunt onze visie, Privacy Wet en de Wet IKK, vinden wij het contact met ouders zeer belangrijk. Wij informeren en betrekken ouders zoveel mogelijk bij onze plannen, bij het kinderdagverblijf gaat dit vaak eerst in overleg met de oudercommissie. Verder voeren wij jaarlijks een ouder tevredenheidsonderzoek uit, waarin ouders kunnen aangeven hoe zij ons dagverblijf ervaren.

Het persoonlijke contact bij de breng- en haalmomenten van het kind is zeer belangrijk. Er worden onder andere bijzonderheden mbt de opvang, begeleiding en gezondheid van het kind besproken en hoe de dag bij het kinderdagverblijf of bij de gastouder verlopen is. Verder heeft elk kind een mentor die de ontwikkeling van het kind in de gaten houd en volgt, zij is tevens aanspreekpunt voor en naar ouders.

Bij zowel het kinderdagverblijf als de meeste gastouders wordt er gebruik gemaakt van een ‘heen en weer’ schriftje waarin de gebeurtenissen van de dag worden opgeschreven. Ook wordt er met ouders gecommuniceerd via de app, telefonisch en/of per mail.

Regelmatig plaatsen wij actuele informatie, activiteiten en elk kwartaal een nieuwsbrief op de website en/of social media.