Het ministerie van OCW heeft met ingang van 1 januari 2010 nieuwe kwaliteitseisen opgesteld voor Gastouderbureaus, voor gastouders en voor de opvanglocatie. Deze eisen zijn opgenomen in dit pedagogisch beleidsplan. De aanvullende beleidsmaatregelen van 2010 zijn toegevoegd én in de concrete werkwijze opgepakt.

Het pedagogisch beleid van het gastouderbureau (GOB) is een onderdeel van het algemene pedagogische beleid van De Zoete Inval.

In dit plan treft u aan:

  1. Doelstelling
  2. Pedagogische visie
  3. Visie op de gastouder
  4. De ontwikkeling van kinderen
  5. Veilige opvang
  6. Samen met ouders
  7. Waarden en normen
  8. De woning van de gastouder