Hoe meld ik mijn kind aan?

De Zoete Inval hanteert geen inschrijfgeld. Inschrijven gaat schriftelijk via een inschrijfformulier.

Omdat De Zoete Inval geregistreerd staat in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) hebt u als ouders/ verzorgers recht op Kinderopvangtoeslag. Dit geldt zowel voor het Kinderdagverblijf als voor het Gastouderbureau. Bij het aanvragen van de toeslag heeft u het LRKP nummer nodig.

LRKP nummer Kinderdagverblijf: 265688723
LRKP nummer Gastouderbureau: 816047923

Kinderdagverblijf

Inschrijven voor ons kinderdagverblijf is mogelijk vanaf het moment dat u 10 weken in verwachting bent. De opvang bij De Zoete Inval kan starten indien uw kind minimaal 10 weken oud is en het uit een flesje kan drinken. Wij bieden geen flexibele opvang! Alleen vaste dagdelen.

U kunt kiezen uit 2 verschillende contracten:

  • 51-weken opvang per jaar: hierbij kan uw kind iedere week bij het kinderdagverblijf terecht, behalve in de sluitingsweek (25 december t/m 1 januari).
  • 40-weken opvang per jaar: hierbij komt uw kind niet naar de opvang tijdens de officiële vakantieweken van de basisscholen in regio Zuid Nederland.

Indien u uw kind bij De Zoete Inval inschrijft, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en ons Privacy beleid.

Gastouderbureau

Ouders kunnen het intakeformulier opsturen om een afspraak te maken voor een vrijblijvend, persoonlijk gesprek om zich te oriënteren op de mogelijkheden voor opvang. Een bemiddelingsmedewerkster van De Zoete Inval maakt vervolgens een afspraak voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek komen de specifieke wensen van de ouders en de mogelijkheden van het gastouderbureau aan de orde. Waar nodig wordt nog aanvullende informatie verstrekt over gastouderopvang in het algemeen en de werkwijze van Gastouderbureau De Zoete Inval in het bijzonder.

Als de ouders gebruik willen gaan maken van de diensten van het gastouderbureau (GOB), wordt er een overeenkomst gemaakt op basis van de door de ouders verstrekte gegevens over de opvangwensen. Deze wordt samen met de ouder(s) besproken en door beiden ondertekend. Hierna gaat het GOB op zoek naar een geschikte gastouder voor hen.

Indien u uw kind bij De Zoete Inval inschrijft, gaat u akkoord met ons Privacy beleid.