Kinderdagverblijf

Binnen ons kinderdagverblijf hebben wij een oudercommissie (OC), zij komen ieder kwartaal bij elkaar en denken mee in ons continue proces als kinderdagverblijf. Ook in veel activiteiten ondersteunen zij ons en organiseren zij leuke activiteiten. Voor vragen en meer informatie kunnen alle ouders ook terecht bij de OC. De OC heeft een eigen huishoudelijk reglement en is lid van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

De volgende mensen zitten nu in deze commissie: Mellani, Rachida

! We zijn op zoek naar een nieuw OC-lid.

E-mail: oudercommissie@kinderdagverblijfdezoeteinval.nl

Gastouderbureau

Graag willen wij ook een oudercommissie oprichten voor het gastouderbureau. Daarvoor zijn wij nog op zoek naar 1 ouder. Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op!

E-mail: gastouderbureau@kinderdagverblijfdezoeteinval.nl

Telefoon: 0118-794514