Kinderdagverblijf

Binnen ons kinderdagverblijf hebben wij een oudercommissie (OC), zij komen minimaal 3 keer per jaar bij elkaar en denken mee in ons continue proces als kinderdagverblijf. Ook in veel activiteiten ondersteunen zij ons en organiseren zij leuke activiteiten. Voor vragen en meer informatie kunnen alle ouders ook terecht bij de OC. Vergaderingen worden aangekondigd op het prikbord in de hal en zijn openbaar voor alle ouders (wel eerst even aanmelden). De OC heeft een eigen huishoudelijk reglement en is lid van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

De volgende mensen zitten nu in deze commissie: Evy, Iris en Lisanne

Telefonisch aanspreekpunt is Iris: 06-29933807

E-mail: oudercommissie@kinderdagverblijfdezoeteinval.nl

Gastouderbureau

Graag willen wij ook een oudercommissie oprichten voor het gastouderbureau. Daarvoor zijn wij nog op zoek naar 1 ouder. Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op!

E-mail: gastouderbureau@kinderdagverblijfdezoeteinval.nl

Telefoon: 0118-794514